Đây chính là người đã "đánh bại" Donald Trump, vươn lên vị trí "sáng" nhất hôm nay

Bởi Tin Nóng, cách đây 11 tháng
Loading the player...
Bạn có thể bỏ qua quảng cáo này trong 10 giây
loading...
loading...