Đây chính là người đã "đánh bại" Donald Trump, vươn lên vị trí "sáng" nhất hôm nay

Bởi Tin Nóng, cách đây 9 tháng
Loading the player...
Bạn có thể bỏ qua quảng cáo này trong 10 giây
loading...
loading...