Thể thao Việt Nam

Việt Nam có thêm 2 huy chương ở Paralympics

Việt Nam có thêm 2 huy chương ở Paralympics

Sáng 13/9, Võ Thanh Tùng giành huy chương bạc nội dung bơi 50 m tự do nam. Cao Ngọc Hùng giành huy chương đồng ném lao nam với thành tích 43,27m ở Paralympics Rio 2016.