Khám phá

Điều tra việc rải bàn chông thép bẫy xe tải

Điều tra việc rải bàn chông thép bẫy xe tải

Nhóm người ở hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ rải bàn chông thép trên tỉnh lộ 186 để bẫy các phương tiện giao thông, trong đó nhiều nhất là xe tải chở vật liệu xây dựng.